skip to main content

Snelle organisatieveranderingen, flexibilisering, digitalisering, langer doorwerken, de opkomst van de 24 uurseconomie: complexe opgaven, die vrijwel alle bedrijven en organisaties raken. Het stelt iedereen voor een enorme uitdaging om daarbij ook zorg te dragen voor de duurzame inzetbaarheid van het personeel. Het unieke samenwerkingsverband van AWVN, FNV en CNV, Sociale Partners Samen voor Duurzame Inzetbaarheid (SPDI), brengt met paritaire kennis en expertise over duurzame inzetbaarheid de werkgevers- en werknemersbelangen bij elkaar. Dat zorgt voor beweging in organisaties en sectoren.  Want juist door samenwerking realiseren we passend maatwerk, een breed draagvlak en duurzame vooruitgang.

Gedeelde uitdaging voor werkgever en werknemers

Veel bedrijven zijn bezig met duurzame inzetbaarheid en in talloze CAO’s staan hierover afspraken. Toch leiden deze initiatieven nog onvoldoende tot verbetering. Projecten lopen vast of maatregelen missen het beoogde effect.  Daarom hebben AWVN, FNV en CNV in 2017 besloten de krachten te bundelen in SPDI, met de ambitie duurzame inzetbaarheid daadwerkelijk in beweging te krijgen.

Vier vernieuwende aspecten

Kenmerkend voor de SPDI-aanpak zijn vier vernieuwende aspecten: 

  • Op inhoud: onze samenwerking van werkgevers- en werknemers(organisaties) (paritair) zorgt voor het creëren van een gezamenlijke en gedragen visie en aanpak  
  • Op proces: onze kern van aanpak is co-creatie met alle geledingen binnen een organisatie en/of sector en in afstemming met sociale partners. 
  • Het koppelen van het werknemers- en werkgeversbelang. 
  • We besteden veel aandacht aan het versterken van de arbeidsverhoudingen. 

Zorgvuldige weging van belangen en ontwikkelingen

Onze visie en aanpak garandeert zorgvuldige weging van belangen van zowel werkgever als medewerkers, rekening houdend met de ontwikkelingen waar beide mee te maken hebben. Voor werkgevers zijn dat bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de markt, de situatie op de arbeidsmarkt en de eigen bedrijfsstrategie. Voor medewerkers gaat het om de eigen arbeidsmarktpositie en de inkomens-, werk- en leefsituatie. Een werkende DI aanpak start met een analyse vanuit het perspectief van management én werknemers. Management als medewerkers worden hier breed bij betrokken: met vragenlijstonderzoek, focusgroepen en interviews. Hieruit volgt een toekomstgericht actieplan. Zo komt er een werkprogramma met interventies tot stand dat aansluit bij de behoeften van de organisatie en gedragen wordt van het management tot de werkvloer. 

Duurzame inzetbaarheid: Visie en werkmodel van SPDI

Het unieke samenwerkingsverband van AWVN, FNV en CNV, Sociale Partners Samen voor Duurzame Inzetbaarheid (SPDI), brengt met paritaire kennis en expertise over duurzame inzetbaarheid de werkgevers- en werknemersbelangen bij elkaar.

Flyer SPDI

SPDI: Samen vooruitgang boeken bij duurzame inzetbaarheid

SPDI en de Wetenschap

Een succesvolle aanpak voor duurzame inzetbaarheid vereist een duidelijk kader, een brede visie en werkende oplossingen. SPDI werkt hiervoor al vanaf de oprichting in 2017 met een model dat is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Omdat we het belangrijk vinden ook actief met wetenschappers in gesprek te zijn, wisselen we sinds 2023 inzichten en ervaringen uit met vertegenwoordigers van de TU Delft en de hogescholen Hanze, Saxion en Windesheim. En dat levert inspirerende resultaten op!

Over SPDI

SPDI helpt bedrijven en sectoren met de aanpak van duurzame inzetbaarheid. Onder andere met praktische hulpmiddelen en advies. SPDI staat voor Sociale Partners samen voor Duurzame Inzetbaarheid. Dit is een samenwerkingsverband van AWVN, FNV en CNV. Werknemers- en werkgeversbelangen zijn in dit samenwerkingsverband allebei even belangrijk.