skip to main content

Arbeidstijden

Het goed regelen van werktijden is voor werknemers en organisaties belangrijk. Het houdt een organisatie draaiende en werknemers blijven duurzaam inzetbaar. Een goede balans tussen de wensen van werknemers en werkgevers is een voorwaarde. Dat lukt alleen door samen in gesprek te gaan en afspraken te maken.

Arbeidsverhoudingen

Goede, op samenwerking gerichte, arbeidsverhoudingen tussen leidinggevenden en medewerkers zijn essentieel voor een succesvolle aanpak op duurzame inzetbaarheid. Dit kan het best met een dialoog waarin de belangen van de organisatie én werknemers aan bod komen, heeft de grootste kans van slagen.

Duurzame flexibiliteit

Organisaties streven naar wendbaarheid en maken daarom vaak gebruik van flexwerkers. Als er bij de flexwerkers geen aandacht is voor duurzame inzetbaarheid, dan komt dat ook de organisatie niet ten goede. Met de aanpak duurzame flex bieden we een lange termijnvisie: de behoefte aan wendbaarheid wordt in balans gebracht met de duurzame inzetbaarheid van álle medewerkers.

Gezondheid

Gezond blijven is cruciaal om te kunnen blijven werken. Voldoende aandacht voor werkomstandigheden, zoals een fijne en veilige werkplek en een goed ingericht werkproces helpen hierbij. Ook is het belangrijk dat er aandacht is voor preventie voor ziekte en ongevallen.

Leren, ontwikkelen en loopbaan

Duurzaam inzetbaar blijven, betekent ook: blijven leren en blijven ontwikkelen. Maar dat is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hoe kun je als werkgever je werknemers stimuleren om gebruik te maken van het scholings- en loopbaanaanbod in je organisatie?

Organisatie van werk

Op het gebied van duurzame inzetbaarheid is de organisatie van het werk een ‘vergeten groente’. Terwijl dit een kansrijke invalshoek is voor het structureel oplossen van knelpunten op het gebied van bijvoorbeeld arbeidstijden of gezondheid. Denk aan een nieuwe taakverdeling of de herinrichting van werkprocessen.

Zwaar werk

Werknemers die zwaar werk doen, hebben een verhoogd risico op gezondheidsklachten, slijtage en uitval. Niet iedereen verstaat hetzelfde onder zwaar werk. Het helpt als werkgevers en werknemers in hun organisatie praten over wat zij als zwaar werk zien en manieren bedenken om knelpunten aan te pakken.

Werkmodel en visie

Met ons werkmodel kun je thema’s als bijvoorbeeld gezondheid, opleiding en zwaar werk in samenhang aanpakken.