skip to main content

Deze website is in opdracht van de Stichting SPDI en in nauwe samenspraak met AWVN, FNV en CNV Vakmensen opgesteld. Partijen hebben zich ingespannen om de website op zorgvuldige wijze op te stellen en zien toe op periodieke aanpassing van zowel inhoud als technische functionaliteiten.

Door inhoudelijke en technische aanpassingen alsmede nieuwe gebruikersinzichten en technische mogelijkheden is de ontwikkeling van de website een continu proces. De informatie op de site wordt door ons periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht voor het correct en up-to-date houden van de website is het mogelijk dat informatie onvolledig c.q. onjuist is. Noch aan de inhoud noch aan de functionaliteiten kunnen derhalve rechten worden ontleend. De Stichting SPDI, en de oprichtende partijen AWVN, FNV en CNV Vakmensen, sluiten gezien het voorstaande dan ook iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Ook wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele storingen van de zijde van de internetprovider.