skip to main content
Uitgelicht

SPDI masterclasses, driedelige reeks: “De zin en onzin van generatiedenken”

Ben jij HR-professional, OR-lid of vertegenwoordiger van werkgevers en/of werknemers of werk je bij een O&O- of A&O fonds? Wil je nu eens goed inzoomen op het thema generaties en de relatie met leiderschap en samenwerken? Zorg dan dat je de SPDI masterclasses “De zin en onzin van generatie denken” niet mist.

Lees meer

Thema's

 • Arbeidstijden

  Het goed regelen van werktijden is voor werknemers en organisaties belangrijk. Het houdt een organisatie draaiende en werknemers blijven duurzaam inzetbaar. Een goede balans tussen de wensen van werknemers en werkgevers is een voorwaarde. Dat lukt alleen door samen in gesprek te gaan en afspraken te maken.

 • Gezondheid

  Gezond blijven is cruciaal om te kunnen blijven werken. Voldoende aandacht voor werkomstandigheden, zoals een fijne en veilige werkplek en een goed ingericht werkproces helpen hierbij. Ook is het belangrijk dat er aandacht is voor preventie voor ziekte en ongevallen.

 • Zwaar werk

  Werknemers die zwaar werk doen, hebben een verhoogd risico op gezondheidsklachten, slijtage en uitval. Niet iedereen verstaat hetzelfde onder zwaar werk. Het helpt als werkgevers en werknemers in hun organisatie praten over wat zij als zwaar werk zien en manieren bedenken om knelpunten aan te pakken.

 • Arbeidsverhoudingen

  Goede, op samenwerking gerichte, arbeidsverhoudingen tussen leidinggevenden en medewerkers zijn essentieel voor een succesvolle aanpak op duurzame inzetbaarheid. Dit kan het best met een dialoog waarin de belangen van de organisatie én werknemers aan bod komen, heeft de grootste kans van slagen.

 • Leren, ontwikkelen en loopbaan

  Duurzaam inzetbaar blijven, betekent ook: blijven leren en blijven ontwikkelen. Maar dat is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hoe kun je als werkgever je werknemers stimuleren om gebruik te maken van het scholings- en loopbaanaanbod in je organisatie?

 • Organisatie van werk

  Op het gebied van duurzame inzetbaarheid is de organisatie van het werk een ‘vergeten groente’. Terwijl dit een kansrijke invalshoek is voor het structureel oplossen van knelpunten op het gebied van bijvoorbeeld arbeidstijden of gezondheid. Denk aan een nieuwe taakverdeling of de herinrichting van werkprocessen.

 • Duurzame flexibiliteit

  Organisaties streven naar wendbaarheid en maken daarom vaak gebruik van flexwerkers. Als er bij de flexwerkers geen aandacht is voor duurzame inzetbaarheid, dan komt dat ook de organisatie niet ten goede. Met de aanpak duurzame flex bieden we een lange termijnvisie: de behoefte aan wendbaarheid wordt in balans gebracht met de duurzame inzetbaarheid van álle medewerkers.

Aan de slag

SPDI helpt – Helpdesk

SPDI biedt hulp voor algemene vragen over de MDIEU-regeling. De antwoorden op een aantal veelgestelde vragen hebben we alvast op een rij gezet. Mochten er nog andere vragen zijn, mail ons dan. Wij zorgen dat één van onze MDIEU-experts contact met je opneemt.

Over SPDI

SPDI helpt bedrijven en sectoren met de aanpak van duurzame inzetbaarheid. Onder andere met praktische hulpmiddelen en advies. SPDI staat voor Sociale Partners samen voor Duurzame Inzetbaarheid. Dit is een project van AWVN,
FNV en CNV Vakmensen. Werknemers- en werkgeversbelangen zijn in het project allebei even belangrijk.