skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • Voldoende instroom en duurzame inzetbaarheid in sector transport en logistiek

Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) heeft een ambitieuze doelstelling: zorgen voor instroom en duurzame inzetbaarheid in de sector transport en logistiek. STL zet onder andere een activiteitenplan in om deze doelen te behalen. De sectoranalyse van SPDI gaf hier een extra impuls aan. Karin Schoneveld, manager marketing & innovatie bij STL: ‘We profiteren nog steeds van de inzichten van andere sectoren en de thema’s uit de sectoranalyse.’

Karin: ‘STL is opgericht om ervoor te zorgen dat de arbeidsmarkt transport en logistiek in balans is én dat de mensen die er werken veilig, gezond en trots hun werk kunnen doen. Wij verbeteren mobiliteit door het organiseren van de instroom van medewerkers en het versterken van duurzame inzetbaarheid in de sector. Ik ben best wel trots op onze innovatieve dienstverlening en de activiteiten die we ontwikkelen voor werkgevers, werknemers, werkzoekenden en studenten. Daarnaast zijn we het kennisinstituut van de sector. We doen zelf veel onderzoek en weten goed wat er speelt.’

Frisse blik op duurzame inzetbaarheid

Ondanks de ruime kennis van STL, was er behoefte aan een frisse blik op duurzame inzetbaarheid. Karin: ‘Hiervoor hebben we SPDI ingeschakeld, die voor ons een sectoranalyse heeft gedaan. Hun kennis over duurzame inzetbaarheid én van andere sectoren heeft ons echt verder geholpen. Vervolgens hebben we zelf het activiteitenplan opgesteld. Hierin combineerden we duurzame inzetbaarheid met een regeling voor vervroegd uittreden (RVU).’

1+1=3

SPDI-adviseurs Caroline van Wessem, Jana Hazen en Philip le Clerq maakten samen met het ontwerpteam van STL de sectoranalyse. Caroline: ‘Daarin beschrijven we de belangrijkste knelpunten en uitdagingen op het terrein van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Hierbij gebruikten we kennis van STL, maar natuurlijk ook onze eigen kennis van de markt en andere sectoren.’ ‘Het was echt een geval van 1+1=3’, vult Karin aan. ‘Inzichten van andere sectoren helpen ons verder. Deelname van het midden- en kleinbedrijf (mkb) aan activiteiten rond duurzame inzetbaarheid blijft bij ons bijvoorbeeld achter. Caroline kon ons vertellen dat dit ook in andere sectoren speelt en dat ook het ministerie zich hier zorgen om maakt. Dit sterkte ons in ons plan om nog meer in te zetten op het bereiken van het mkb. We organiseren nu regionale bijeenkomsten rondom duurzame inzetbaarheid en zijn net een traject begonnen met een groepje kleine bedrijven bij elkaar, in plaats van individueel. De eerste resultaten daarvan zijn positief.’

Potentiële deelnemers bereiken

Op basis van de sectoranalyse heeft STL een activiteitenplan opgesteld. ‘STL deed al veel voor duurzame inzetbaarheid’, vertelt Karin. ‘We wisten wel waar de knelpunten in de sector zaten.’ Wel is de focus wat verschoven. De producten en diensten zijn er, maar hoe krijg je werkgevers en werknemers zo ver dat ze bij je komen? Karin: ‘We zijn ons door de sectoranalyse meer bewust geworden van toeleiding naar onze activiteiten. We hebben veel goede producten en diensten in huis, maar zonder deelnemers kom je nergens. In onze communicatie zoeken we daarom nog meer de plaatsen op waar onze doelgroep al aanwezig is, denk aan sociale media kanalen als TikTok, YouTube, Facebook en LinkedIn.

Personeelstekort biedt kansen voor duurzame inzetbaarheid

De sectoranalyse werd in februari 2022 opgeleverd, daarna is de wereld flink veranderd. Toch gebruikt STL de sectoranalyse nog regelmatig, zo vertelt Karin. ‘Inhoudelijke zaken zijn eigenlijk niet veranderd. Wat we in de sectoranalyse zagen, zien we nu nog steeds. Sommige uitdagingen hebben wel grotere vormen aangenomen, bijvoorbeeld het personeelstekort. Er zijn momenteel 14.000 vacatures in de sector, een ongelofelijk aantal. Dit zorgt er overigens wel voor dat werkgevers oprecht naar het zittende personeel willen kijken: hoe kan ik zorgen dat ze blijven?’

Proces van de lange adem

Nu het activiteitenplan is opgesteld en goedgekeurd, kan STL tempo maken met de uitrol. Karin: ‘Het is voor ons een fantastische kans om dit te stimuleren met de subsidie vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We zien dat werkgevers het belang van duurzame inzetbaarheid steeds meer onderkennen. Tegelijkertijd blijft het ondergeschikt aan de business. Het start met bewustwording en inzicht in eigen bedrijf en personeel. Duurzame inzetbaarheid blijft een proces van de lange adem, er zijn geen kortere routes of “quick wins”. Een proces waar wij ons voor blijven inzetten.’