skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • Ervaringen met MDIEU van de eerste gebruikersgroep
17 april 2023

Ervaringen met MDIEU van de eerste gebruikersgroep

Vanuit deze rollen heeft SPDI in februari 2023 de gebruikerservaringen van de eerste groep aanvragers MDIEU-subsidie opgehaald om:

  • De vraag- en antwoordenlijst (Q&A) op de website te publiceren;
  • Op de doelgroep aansluitende SPDI-activiteiten te ontwikkelen;
  • Te leren van de bevindingen en deze ook terug te geven aan het ministerie van SZW.

De ervaringen zijn grotendeels positief en stimuleren de aandacht voor duurzame inzetbaarheid.
Voor SPDI springt er als aandachtspunt uit dat het sectoren moeite kost bedrijven en werknemers te activeren tot deelname.

Voor het activeren van bedrijven en werknemers neemt SPDI een aantal interventies onder de loep, zoals de inzet van DI-coaches, om te kijken of dit deelname stimuleert.

Ook zal SPDI dit jaar een aantal themabijeenkomsten organiseren voor projectcoördinatoren MDIEU. Deze themabijeenkomsten worden aangekondigd via onze nieuwsbrief en onze agenda.