skip to main content
  • Home
  • Eigenlijk heeft onze organisatie een te krappe bezetting, kunnen we dan toch aan de slag met MDIEU-activiteiten?

Zelf met je organisatie MDIE-subsidie aanvragen kan in deze situatie een al te grote opgave zijn, dat hangt ervan af hoe krap de bezetting precies is. Over het algemeen ligt het wellicht meer voor de hand om mee te doen aan activiteiten die in het activiteitenplan op sectorniveau staan beschreven. Kanttekening is ook dan dat de meeste veranderingen niet vanzelf gaan: ze vragen om extra investeringen in tijd en energie.

Zo moet je tijdens de voorbereiding en implementatie van – bijvoorbeeld – nieuwe arbeidstijden rekening houden met extra behoefte aan inzet en sturing van leidinggevenden, tijd voor uitleg en het creëren van draagvlak. Ook kan gewenning aan nieuwe structuren en gedrag productieverlies opleveren.