skip to main content
  • Home
  • Er zijn DI-activiteiten in de sector, maar nog niet in ons bedrijf. Wat zijn voor ons zinvolle stappen?

Zoek in elk geval uit hoe de sector de brug wil slaan naar individuele bedrijven. Initiatiefnemers op sectorniveau steken hier doorgaans veel energie in, want uiteindelijk moet duurzame inzetbaarheid altijd op de werkvloer van bedrijven tot stand komen.

Zit je sector nog vooraan in het proces, dan zijn er wellicht pilots of proeftuinen op bedrijfsniveau waar je organisatie zich voor kan aanmelden. Is de sector al verder, dan zijn er vrijwel altijd voorzieningen voor individuele bedrijven of activiteiten waarvoor organisaties zich kunnen aanmelden.

Het is ook mogelijk dat er inmiddels cao-afspraken zijn gemaakt waar werknemers gebruik van kunnen maken. Dan is het zinvol om te bekijken of het bedrijf hier al optimaal op inspeelt. Zijn werknemers, leidinggevenden en HR-medewerkers bijvoorbeeld op de hoogte van de aanwezigheid en het doel van de cao-afspraken? Komen ze aan bod in functionerings-, beoordelings- en begeleidingsgesprekken? En als werknemers de voorzieningen niet of nauwelijks gebruiken, waar komt dat dan door?

Is er een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging in je organisatie, dan kan die een voorstrekkersrol spelen door het onderwerp op de agenda te zetten in het overleg met bestuurder. Ook een HR-afdeling kan deze rol vervullen. En uiteraard kunnen deze partijen ook prima samen optrekken.

Je bedrijf kan ook overwegen om zelf subsidie aan te vragen voor activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. MDIEU omvat afzonderlijke regelingen voor sectoren en individuele bedrijven. Beide kunnen op basis van de regeling in aanmerking komen voor subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).