skip to main content
  • Home
  • Hoe vormen we een samenwerkingsverband als er nu nog geen structuur voor samenwerking aanwezig is?

Zes aan de praktijk ontleende tips voor het organiseren van een samenwerkingsverband zijn:
1. Zoek geschikte samenwerkingspartners.
2. Formuleer een passende definitie van ‘zwaar werk’.
3. Creëer tijdig draagvlak aan werkgevers- én werknemerskant.
4. Onderhoud contact met SZW.
5. Richt de samenwerkingsovereenkomst zorgvuldig in.
6. Schakel onafhankelijk advies in.

Meer weten? Lees de volledige uitleg Sectorvorming voor MDIEU: zes aandachtspunten.