skip to main content
  • Home
  • In onze organisatie kunnen werknemers zich ontwikkelen via taakroulatie, maar in de praktijk komt dit te weinig van de grond. Wat kunnen we doen?

Dit kan meerdere oorzaken hebben die sterk van de precieze omstandigheden afhangen.

Veel voorkomende knelpunten bij werknemers zijn:

  • Scholingsangst en onzekerheid over het eigen kunnen.
  • Onvoldoende tijd en middelen.
  • Het gevoel dat er geen passend aanbod is dat aansluit op de eigen mogelijkheden en behoeften.
  • Het gevoel onvoldoende steun te ervaren vanuit de werk- of privé-omgeving.
  • Het gevoel zelf onvoldoende zeggenschap te hebben over de inrichting van het leertraject.

Zie voor meer achtergrondinformatie en oplossingsrichtingen ons Visiestuk leren, ontwikkelen en loopbaan.