skip to main content
  • Home
  • Is er een hulpmiddel om te toetsen of de arbeidsverhoudingen in ons bedrijf optimaal bijdragen aan duurzame inzetbaarheid?

SPDI heeft een tool krachtenveld arbeidsverhoudingen ontwikkelt die inzichtelijk maakt in welke mate de arbeidsverhoudingen in jouw bedrijf of instelling bijdragen aan duurzame inzetbaarheid.

Met deze tool kun je (laten) uitzoeken of alle actoren doen wat ze moeten doen, hoe de samenwerking en de dialoog tussen de actoren is en waar ruimte is voor verbetering.