skip to main content
  • Home
  • Is voor het (laten) opstellen van een bedrijfsanalyse subsidie mogelijk?

Als een bedrijf subsidie aanvraagt voor het (laten) opstellen en uitvoeren van een activiteitenplan, komt het ook in aanmerking voor een vergoeding van € 5.000 voor de bedrijfsanalyse. Deze vergoeding wordt uitsluitend achteraf toegekend, als er ook subsidie wordt verleend voor het activiteitenplan. Het is overigens ook toegestaan een niet-gesubsidieerde analyse te gebruiken.

De vergoeding is een vast bedrag. Het aanvragende bedrijf hoeft niet aan te tonen hoeveel de uitvoering van de bedrijfsanalyse daadwerkelijk heeft gekost.

Het aanvragen van subsidie moet gebeuren in een door de overheid aangegeven aanvraagtijdvak. Het eerste tijdvak voor bedrijven is van 1 september 2023, 9.00 uur tot 30 november 2023, 17.00 uur.

De subsidiesite van het ministerie van SZW bevat uitgebreide uitleg over de subsidiemogelijkheden voor bedrijven.