skip to main content
  • Home
  • Is voor het (laten) opstellen van een sectoranalyse subsidie mogelijk?

Sectoren kunnen voor het (laten) uitvoeren en opstellen van een volledig nieuwe sectoranalyse een subsidie van € 20.000 aanvragen. Voor het (laten) uitvoeren en opstellen van een update van een bestaande analyse is een subsidie van € 10.000 mogelijk. Een belangrijke voorwaarde is dan wel dat de eerder uitgevoerde analyse ook al met subsidie is uitgevoerd.

Het gaat in beide gevallen om vaste bedragen. De sector hoeft geen eigen bijdrage te leveren aan de financiering.

Het aanvragen van subsidie moet gebeuren in een door de overheid aangegeven aanvraagtijdvak. Het eerstvolgende tijdvak voor sectoranalyses is in 2024.

De subsidiesite van het ministerie van SZW bevat uitgebreide uitleg over de subsidiemogelijkheden voor sectoren.