skip to main content
  • Home
  • Kan een individueel bedrijf MDIEU aanvragen als de sector al een MDIEU-activiteitenplan heeft?

Dit kan, mits er geen sprake is van dubbele subsidiëring. Dit betekent dat een bedrijf geen subsidie kan aanvragen voor activiteiten waarvoor via een sectorale activiteitenplan reeds subsidie is verleend.

Kijk hier voor meer informatie.