skip to main content
  • Home
  • Met welke omgevingsfactoren moet een DI-aanpak rekening houden?

Wat de relevante omgevingsfactoren zijn, kan per sector en organisatie verschillen. Maar er zijn natuurlijk ook uitdagingen waar (vrijwel) iedere sector en ieder bedrijf mee te maken heeft.

Aan werkgeverszijde zijn dat bijvoorbeeld globalisering, demografische ontwikkelingen, arbeidsmarktkrapte, energiekosten, energietransitie, inflatie, duurzaamheidseisen, concurrentiepositie, digitalisering en grote financiële verantwoordelijkheden bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Voorbeelden aan werknemerszijde zijn onder andere de stijgende AOW-leeftijd, het gevaar van inkomensverlies bij instroom in de sociale zekerheid, de intensivering van werk, ruimte voor vakmanschap en zingeving, de balans tussen werk en privé.