skip to main content
  • Home
  • Op welke manier is de organisatie van het werk van invloed op duurzame inzetbaarheid?

Veel organisaties bevorderen duurzame inzetbaarheid vooral door individuele medewerkers ondersteuning te bieden: het stimuleren van de ‘eigen regie’. Maar de organisatie van het werk, zoals de taakverdeling en de inrichting van werkprocessen, heeft minstens zo’n grote invloed op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. En daarmee op de toekomstbestendigheid van de organisatie.

Organisatie van het werk is de ‘vergeten groente’ van Duurzame Inzetbaarheid. Het is de moeite van de analyse waard, omdat op dit terrein organisatiebelangen (productieverhoging, minder verspilling, lagere kosten) goed kunnen samengaan met de belangen van medewerkers (betere gezondheid, toenemende motivatie en hogere bekwaamheid). Vaak kom je hiermee ook bij de bron van knelpunten uit, de ‘vraag achter de vraag’. Verandering realiseren is zeker niet altijd gemakkelijk, maar áls het lukt is het effect wel vaak groot.