skip to main content
  • Home
  • Tot wanneer kan de subsidie worden aangevraagd door sectoren?

Voor subsidiëring van activiteitenplannen van sectorale samenwerkingsverbanden stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de periode 2021 tot en met 2025 in ieder gevel vier keer een aanvraagtijdvak open. Een eerste, tweede en derde aanvraagtijdvak zijn inmiddels gepasseerd. Het vierde aanvraagtijdvak voor de MDIEU staat open van 1 september tot 30 november 2023.

In 2024 volgt in elk geval ook nog een aanvraagtijdvak. Voor de periode daarna is alleen bekend dat er nog minstens één aanvraagtijdvak zal zijn.

Is er nieuws over aanvraagtijdvakken, dan delen wij dat met uitleg en tips op de nieuwssectie van onze site.

Je kunt uiteraard ook de sites van SZW over de regeling voor sectoren en de regeling voor bedrijven in de gaten houden.