skip to main content
  • Home
  • Uitvoering van het activiteitenplan raakt achter op schema, wat nu?

In deze situatie is het belangrijk om het activiteitenplan in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) tijdig bij te stellen. Zo kun je onderbenutting van de subsidie voorkomen.

Lees meer over uitvoering, monitoring en verantwoording bij de regeling voor sectoren en bij de regeling voor individuele bedrijven.