skip to main content
  • Home
  • Waarom is een activiteitenplan een vereiste voor MDIEU-subsidie?

De overheid verleent alleen subsidie voor eerder stoppen met werken als een sector of bedrijf óók aan de slag gaat om duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen. Het doel is dat zo veel mogelijk mensen wél gezond en met plezier kunnen blijven werken tot ze vanwege hun leeftijd recht krijgen op een AOW-uitkering.

Dit doel ook echt realiseren is in de praktijk vaak niet eenvoudig. De overheid wil dat vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers hier goed over nadenken en tot zo passend mogelijk maatwerk komen. Wat is er nodig in een sector of bedrijf? De verplichting om een activiteitenplan op te stellen heeft tot doel dat het beantwoorden van deze vraag grondig en gestructureerd gebeurt.

Zie voor meer informatie de subsidiesite van het ministerie van SZW: