skip to main content
  • Home
  • Waarom is het van belang om rekening te houden met de belanden van de werkgevers als het gaat om duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is niet alleen in het belang van werknemers én werkgevers. Zonder actieve participatie van beide partijen is het ook een onbereikbaar ideaal.

Een bedrijf staat voortdurend voor de uitdaging goed in te spelen op externe ontwikkelingen. Mensen – werknemers – zijn hierbij een cruciale succesfactor. Zij zijn uiteindelijk altijd degenen die ervoor moeten zorgen dat de organisatie de noodzakelijke beweging weet te maken. Maar om dat te kunnen doen, moeten werknemers wel gezond, bekwaam en gemotiveerd zijn. Dit maakt van duurzame inzetbaarheid van werknemers het hart van elke effectieve HR-strategie, en een randvoorwaarde voor een gezonde bedrijfsvoering en toekomstbestendige organisatie. En daar hebben werknemers op hun beurt natuurlijk weer alle belang bij. Want een toekomstbestendige organisatie biedt volop werk, uitdagingen en ontwikkelmogelijkheden.

Het een kan dus niet zonder het ander. En daarom houdt een succesvolle DI-aanpak vanaf de start met de wensen, behoeften en ruimte van werkgevers op het gebied van aanpassingsvermogen, financiële gezondheid en bezettingsvraagstukken. De crux is dat werkgever(s) en werknemers de gedeelde belangen vinden en zich hier samen voor inspannen.