skip to main content
  • Home
  • Waarom zijn constructieve arbeidsverhoudingen een randvoorwaarde om succesvol met Duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan?

Bij iedere inspanning voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een toekomstbestendige organisatie zijn constructieve arbeidsverhoudingen een essentiële randvoorwaarde. Arbeidsverhoudingen kunnen de duurzame inzetbaarheid van medewerkers namelijk direct belemmeren of bevorderen.

Zo hebben de werksfeer, collegiale verhoudingen en invulling van het leiderschap directe invloed op de motivatie, betrokkenheid en (mentale) gezondheid. Of en hoe de leiding en medewerkers van een organisatie met elkaar in gesprek gaan, bepaalt in sterke mate of een aanpak voor duurzame inzetbaarheid kans van slagen heeft. Stappen voorwaarts zetten is alleen mogelijk door de belangen van de organisatie én medewerkers in ogenschouw te nemen.

Lees voor meer informatie het SPDI visiestuk arbeidsverhoudingen.