skip to main content
  • Home
  • Wat heeft een individueel bedrijf nodig om een activiteitenplan te kunnen aanvragen?

De plannen uit het activiteitenplan van een individueel bedrijf moet gebaseerd zijn op de uitkomsten van een bedrijfsanalyse. Voor het (laten) maken van deze bedrijfsanalyse is €5000,- subsidiabel bij het indienen van een daadwerkelijke MDIEU-aanvraag.
De bedrijfsanalyse én het activiteitenplan MDIEU moeten bovendien in overleg met de werknemersvertegenwoordiging worden opgesteld en uitgevoerd.

Kijk hier voor meer informatie.