skip to main content
  • Home
  • Wat houdt een regeling voor vervroegd uittreden in?

Een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) heeft tot doel werknemers een inkomen te verschaffen die stoppen met werken voor zij recht krijgen op een AOW en/of pensioenuitkering.

Als een werkgever een werknemer zo’n regeling aanbiedt, is daar normaal gesproken een hoog belastingtarief aan gekoppeld (52%). Deze RVU-heffing maakt RVU een kostbare oplossing voor de werkgever. In het pensioenakkoord tussen werkgevers, werknemers en overheid is echter een uitzondering afgesproken voor de periode 2021 tot en met 2025.

Deze uitzondering houdt in dat werkgevers onder voorwaarden geen RVU-heffing verschuldigd zijn als ze werknemers een regeling aanbieden. Belangrijke voorwaarden zijn:

  • De werknemer is maximaal 36 maanden jonger dan de voor hem geldende AOW-leeftijd.
  • De regeling blijft binnen een door de overheid vastgesteld drempelbedrag. Deze RVU-drempelvrijstelling is gekoppeld aan de netto-AOW en wordt jaarlijks herzien.