skip to main content
  • Home
  • Wat is een activiteitenplan?

Om in aanmerking te komen voor MDIEU-subsidie, moeten zowel sectoren als individuele bedrijven een activiteitenplan opstellen. Dit plan bevat een beschrijving van alle geplande activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden, voorzien van een (financiële) onderbouwing.

De subsidiesite van het ministerie van SZW bevat uitgebreide uitleg over activiteitenplannen voor sectoren en activiteitenplannen voor bedrijven.