skip to main content
  • Home
  • Welke activiteiten kunnen we in het plan opnemen?

Binnen de MDIEU-regeling zijn vijf thema’s benoemd. Activiteiten binnen deze thema’s komen (onder voorwaarden) in aanmerking voor subsidie.

De vijf thema’s zijn:
A. het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken;
B. het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap;
C. het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden;
D. het bevorderen van bewustwording en van de eigen regie van werkenden op hun loopbaan; en
E. het treffen van maatwerkafspraken rondom eerder uittreden (RVU’s).

Voor sectoren heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een Menukaart MDIEU-regeling gepubliceerd met meer informatie en voorbeelden bij de vijf thema’s.

Voor individuele bedrijven is een informatiepagina met concrete voorbeelden van activiteiten beschikbaar.

De subsidiesite van het ministerie van SZW bevat uitgebreide uitleg over activiteitenplannen voor sectoren en activiteitenplannen voor bedrijven.