skip to main content
  • Home
  • Wie kunnen RVU-regelingen in het leven roepen?

Afspraken maken over RVU kan op bedrijfs- en op sectorniveau.

Individuele werkgevers kunnen met hun werknemers afspraken op maat maken over eerder uittreden.

Op sectorniveau kunnen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers ook afspraken maken voor specifieke groepen werknemers. Dit gebeurt dan voor groepen waarvan zij menen dat de zwaarte van het werk het moeilijk maakt om door te werken tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd, die in voorbije en toekomstige jaren een opwaartse trend laat zien.