skip to main content
  • Home
  • Wij voorzien dat werknemers niet zelf kunnen beoordelen of RVU voor hen financieel haalbaar is. Wat nu?

Zowel op sector- als bedrijfsniveau is MDIEU-subsidie mogelijk voor het bekostigen van financieel advies.

Onderdeel D van de menukaart MDIEU van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is gericht op het bevorderen van de bewustwording bij werkenden, zowel ten aanzien van duurzame inzetbaarheid als van de eigen regie op de loopbaan. Een van de doelen is dat werkenden hun inzicht in de inkomenseffecten van beslissingen rond eerder uittreden kunnen vergroten. Zodat zij hierover vervolgens eerder en betere keuzes kunnen maken. Als voorbeeld zijn financieel adviesgesprekken in de mobiliteitssector opgenomen.

Bekijk de Menukaart MDIEU.