skip to main content
  • Home
  • Wij zijn een ongeorganiseerde sector. Hoe vormen wij een samenwerkingsverband?

Zes tips voor het organiseren van een samenwerkingsverband:

  1. Zoek geschikte samenwerkingspartners.
  2. Formuleer een passende definitie van ‘zwaar werk’.
  3. Creëer tijdig draagvlak aan werkgevers- én werknemerskant.
  4. Onderhoud contact met SZW.
  5. Richt de samenwerkingsovereenkomst zorgvuldig in.
  6. Schakel onafhankelijk advies in.