skip to main content
  • Home
  • Zijn er voorwaarden om subsidie voor een activiteitenplan te kunnen aanvragen?

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten de plannen in een activiteitenplan voor sectoren altijd zijn gebaseerd op de uitkomsten van een sectoranalyse. Bij een plan op bedrijfsniveau moeten ze zijn gebaseerd op een bedrijfsanalyse.

In beide gevallen geldt dat voor het (laten) uitvoeren en opstellen van de analyse zelf ook subsidie mogelijk is. Benutting van deze subsidiemogelijkheid is echter geen voorwaarde om subsidie voor het activiteitenplan te kunnen krijgen.

Zie voor meer informatie de uitgebreide uitleg over sector- en bedrijfsanalyses in deze vraag & antwoord.

De subsidiesite van het ministerie van SZW bevat ook uitgebreide uitleg over activiteitenplannen voor sectoren en activiteitenplannen voor bedrijven.