skip to main content
  • Home
  • MDIEU Toolkit sectoranalyse stap 2: arbeidsmarktanalyse

Na een goede voorbereiding kun je aan de slag met de arbeidsmarktanalyse. De mogelijkheden voor duurzame inzetbaarheid en RVU zijn voor een deel afhankelijk van hoe de sector eruitziet. De tools voor arbeidsmarktanalyse ondersteunen bij het verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve data.

Actuele situatie, trends en ontwikkelingen

Je begint de arbeidsmarktanalyse meestal met deskresearch en het ophalen van kengetallen. In een sessie met samenwerkingspartners bespreek je de belangrijkste trends, ontwikkelingen en knelpunten. Breng in ieder geval de volgende gegevens in beeld:

  • Omvang en samenstelling werkgevers- en werknemersbestand.
  • Trends en ontwikkelingen voor de komende 5 jaar.
  • Belangrijkste knelpunten en aandachtspunten voor duurzame inzetbaarheid.

Input werkgevers en werknemers

Het is belangrijk om werknemers en werkgevers uit de sector zelf te betrekken bij het onderzoek. Voer in deze fase bijvoorbeeld rondetafelgesprekken waarin je informatie verzamelt over trends, ontwikkelingen en knelpunten. Dit kan in de vorm van twee onlinemeetings: een met werkgevers en een met werknemers.

Aanvullend vragenlijstonderzoek

Mogelijk levert het deskresearch onvoldoende op, omdat er heel weinig informatie over de sector bekend is. Dan kan het nodig zijn om aanvullend vragenlijstonderzoek onder werkgevers en/of werknemers te doen, bijvoorbeeld via HR. SPDI heeft hiervoor vragenlijsten ontwikkeld die tegen betaling beschikbaar zijn.

Tools voor de arbeidsmarktanalyse: Datasheet ‘Opvragen kengetallen’

Een eerste stap van de arbeidsmarktanalyse is het ophalen van alle relevante en beschikbare data via deskresearch. Het is handig om een aantal kengetallen over de omvang en samenstelling van de sector op een rijtje te zetten. Gebruik de datasheet ‘Opvragen kengetallen’ om de kwantitatieve data te verzamelen.

Wanneer gebruik je deze tool?

Voor jouw sector relevante informatie kun je aan de datasheet toevoegen. Mogelijk is niet alle data beschikbaar, verzamel wat er is. Let op: heeft je samenwerkingsverband belangstelling voor een RVU? Dan heb je een aantal specifieke data nodig om een goede inschatting te kunnen maken van de omvang en kosten van een mogelijke RVU. Deze zijn in de datasheet te herkennen door de paarse kleur.