skip to main content
  • Home
  • SPDI en de Wetenschap

Een succesvolle aanpak voor duurzame inzetbaarheid vereist een duidelijk kader, een brede visie en werkende oplossingen. SPDI werkt hiervoor al vanaf de oprichting in 2017 met een model dat is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Omdat we het belangrijk vinden ook actief met wetenschappers in gesprek te zijn, wisselen we sinds 2023 inzichten en ervaringen uit met vertegenwoordigers van de TU Delft en de hogescholen Hanze, Saxion en Windesheim. En dat levert inspirerende resultaten op!

Bij de uitwisseling van kennis en inzichten focussen we in eerste instantie op het thema leren, ontwikkelen & loopbanen (LOL). Aan de hand van de ervaringen bekijken we of deze kruisbestuiving bij alle zeven SPDI-thema’s toegevoegde waarde heeft. En ook of we hier nog meer of andere deelnemers bij gaan betrekken.

Doel: samen beweging realiseren

Het doel van onze samenwerking met wetenschappers is samen in bedrijven meer beweging op duurzame inzetbaarheid realiseren. Hiermee sluiten we aan bij het uiteindelijke doel van SPDI: dat de situatie op dit terrein écht verbetert, en niet blijft hangen in plannen en ongebruikte tools.

Beweging realiseren doen we niet alleen door elkaar te inspireren en inhoudelijke, proces- en onderzoeksexpertise uit te wisselen. We maken deze ook steeds praktisch toepasbaar. Hierbij laten we ons leiden door de volgende vragen:

  • Hoe maak je wetenschappelijke kennis en inzichten voor bedrijven toegankelijk en in de praktijk toepasbaar?
  • Hoe kunnen ervaringen vanuit het bedrijfsleven en SPDI bijdragen aan wetenschappelijke kennis en wetenschappelijk onderzoek?
  • Hoe kan wetenschappelijk kennis eraan bijdragen dat de impact van DI-interventies van SPDI binnen organisaties niet alleen beklijft, maar waar mogelijk ook nog groter wordt?

Lees onze gezamenlijke paper over leren & ontwikkelen

Tot een succesvolle aanpak komen voor leren, ontwikkelen & loopbanen (LOL) is voor veel bedrijven een uitdaging. Hoe krijg je op dit thema een organisatie en medewerkers duurzaam in beweging? Wat is er nodig om er niet alleen mee aan de slag te gaan, maar een echte leercultuur te realiseren? Leren werknemers het best in schoolbanken, of juist van elkaar en in het dagelijkse werk? En welke stem moet je hen aan de tekentafel geven om van je plannen een blijvend succes te maken? Wij bundelden wetenschappelijke kennis en praktijkinzichten tot een gezamenlijk paper vol handige tips voor bedrijven, adviseurs en procesbegeleiders.

Werk maken van duurzame inzetbaarheid met een aanpak voor leren, ontwikkelen en loopbanen.

Aan de slag met inzichten vanuit wetenschap en praktijk.

Actieve uitwisseling tussen wetenschap en praktijk

De wetenschappers en kennisdragers die meedoen (of mee hebben gedaan) aan onze uitwisseling van kennis en inzichten brengen elk een unieke combinatie van visie en ervaringen in. Een mooie reden voor een nadere kennismaking!

Maak kennis met de deelnemers