skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • Terugblik op de eerste twee succesvolle masterclasses van de driedelige reeks 'De zin en onzin van generatiedenken'
24 juni 2024

Terugblik op de eerste twee succesvolle masterclasses van de driedelige reeks 'De zin en onzin van generatiedenken'

In de huidige reeks masterclasses van Sociale Partners in Duurzame Inzetbaarheid (SPDI) verdiepen we ons in het thema generatiedenken. Deze reeks, getiteld “De zin en onzin van generatiedenken,” bestaat uit drie sessies, waarvan er al twee succesvol zijn afgerond.

Masterclass 1: met Aart Bontekoning

Onze eerste masterclass werd geleid door Aart Bontekoning, een expert op het gebied van generatiedenken. Hij nam ons mee in de context en achtergronden van dit onderwerp. Aart legde uit hoe generaties verschillen in hun waarden, gedragingen en verwachtingen. Hij besprak de kenmerken van verschillende generaties, zoals:

  1. Babyboomers (1946-1964): Deze generatie staat bekend om hun sterke werkethiek, loyaliteit aan hun werkgever en het streven naar stabiliteit.
  2. Generatie X (1965-1980): Vaak gezien als onafhankelijk en veerkrachtig, met een focus op work-life balance en persoonlijke ontwikkeling.
  3. Millennials (1981-1996): Deze groep waardeert flexibiliteit, technologische innovatie en een zinvolle bijdrage aan de samenleving.
  4. Generatie Z (1997-2012): De jongste generatie in de arbeidsmarkt, gekenmerkt door hun digitale vaardigheid, ondernemerschap en de wens om snel impact te maken.

Aart benadrukte dat generatiedenken een nuttig kader kan bieden om te begrijpen waarom mensen op bepaalde manieren reageren. Organisaties kunnen hun strategieën hierop aanpassen om verschillende generaties effectief te engageren. Een tip van Aart is om aan verschillende generaties te vragen waar zij wel of geen werkenergie van krijgen.

Masterclass 2: met Marieke Grondstra

De tweede masterclass werd verzorgd door Marieke Grondstra. Zij richtte zich op generatiedenken en leiderschap binnen organisaties. Ze deelde inzichten over hoe leiders beter kunnen inspelen op de diverse behoeften en motivaties van verschillende generaties. Marieke gaf praktische tips voor leiderschap, zoals:

  1. Aansluiten bij waarden: Begrijp wat elke generatie drijft en verbind dit met de waarden en doelen van de organisatie.
  2. Flexibiliteit in leiderschap: Pas je stijl aan op basis van de behoeften van de verschillende generaties binnen je team.
  3. Intergenerationele samenwerking: Stimuleer samenwerking tussen verschillende generaties om te profiteren van de diverse perspectieven en vaardigheden.

Ze benadrukt daarbij ook het belang van open communicatie en het creëren van een inclusieve werkomgeving waar alle generaties zich gehoord en gewaardeerd voelen.

Vooruitblik op de derde masterclass

We kijken uit naar de derde en laatste sessie in deze reeks, waarin we nog dieper zullen ingaan op de praktische toepassingen van generatiedenken in het dagelijkse werk.

Op 1 oktober vindt masterclass #3 van de driedelige reeks plaats. Gastspreker is Maurice van Rooijen. Je kunt je nog steeds aanmelden voor deze masterclass.

Interesse?

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Deelname aan de masterclass is kosteloos dankzij subsidie van het ministerie van SZW.