skip to main content

Zwaar werk

Werknemers die zwaar werk doen, hebben een verhoogd risico op gezondheidsklachten, slijtage en uitval. Niet iedereen heeft hetzelfde beeld van wat zwaar werk is. En wat voor de één goed te doen is, kan voor een ander te zwaar zijn. Het helpt als werkgevers en werknemers het gesprek aangaan over wat zij in hun organisatie onder zwaar werk verstaan. En wat ze samen kunnen doen om zwaar werk te voorkomen.

Balans tussen zwaar werk en gezondheid

Sommige werknemers doen fysiek zwaar werk, werk met grote psychische inspanning of hebben onregelmatige (ploegen) of lange werktijden. Dit zware werk kan leiden tot gezondheidsproblemen op de langere termijn. Maatregelen op het gebied van zwaar werk leveren winst op voor werkgever én werknemer, maar het is een kwestie van geven en nemen. De vraag is hoe je uitval van werknemers kunt voorkomen. Kun je het zware werk voorkomen, verlichten, of is een andere oplossing nodig? Bijvoorbeeld door werk anders te organiseren of ander werk te doen. Dit soort maatregelen vragen om investeringen van de werkgever. En ze kunnen zorgen voor onzekerheid of inkomensverlies bij de werknemer. Bijvoorbeeld als iemand minder gaat werken of minder toeslagen krijgt. Werkgever en werknemers moeten samen een goede balans vinden.

MDIEU-subsidie

Wil je als bedrijf of sector in aanmerking komen voor MDIEU-subsidie (Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden)? Dan is een van de vereisten dat je een aanpak voor zwaar werk hebt. Op de pagina over de MDIEU-regeling kun je daar meer over lezen.

Tools

Checklist nachtarbeid en gezondheidsbeleid

Een tool waarmee je zelf direct aan de slag kunt om nachtarbeid of de negatieve gevolgen ervan te verminderen.

Struikelmap arbeidstijden: inzicht in de knelpunten in het rooster

Vind knelpunten in het rooster en leer hoe je ermee aan de slag kunt.

Roostervuistregels: 11 aandachtspunten voor gezond en prettig werken

11 Tips om het rooster voor iedereen gezond en prettig te houden.

Onze visie op zwaar werk

Om uitval van medewerkers met zwaar werk te voorkomen, is het belangrijk om te bekijken of zwaar werk te voorkomen is of om maatregelen te treffen om met zwaar werk om te gaan. Als zwaar werk niet voorkomen kan worden, kan er gekeken worden naar opties om tijdig omscholen naar ander werk; bijscholen en belastende werkzaamheden afwisselen met minder belastende; en zorgen voor voldoende hersteltijd.

Wil je meer informatie of advies?

Onze adviseurs staan voor je klaar. Zij kennen de praktijk en weten hoe je duurzame inzetbaarheid in de praktijk kunt vormgeven.