skip to main content
  • Home
  • Gaat duurzame flexibiliteit over de externe flexibele schil?

Ja, want duurzame flexibiliteit gaat over een nieuwe balans tussen externe en interne flexibiliteit.

De keuze voor externe flexibiliteit is vaak een automatisme, vanuit de gedachte dat mondialisering en toegenomen concurrentie geen ruimte laten voor andere keuzes.

Flexwerkers ervaren echter veel minder ruimte en uitnodiging om zich te ontwikkelen en uit te spreken. Zo gaat het streven naar wendbaarheid niet alleen ten koste van de duurzame inzetbaarheid van flexwerkers, maar ook van het innovatieve vermogen van organisaties.

Door een nieuwe balans te realiseren tussen interne en externe flexibiliteit, voorkom je dat de belangen van organisatie(s) en flexwerkers steeds ten koste gaan van elkaar: ze gaan elkaar juist versterken.

Zie voor meer informatie onze themapagina en ons Visiestuk Duurzame flexibiliteit.