skip to main content

Duurzame flexibiliteit

Als organisatie wil je wendbaar zijn en met veranderingen in je omgeving mee kunnen bewegen. Organisaties huren daarom vaak flexwerkers in. Die aanpak gaat snel ten koste van de duurzame inzetbaarheid van flexwerkers. En uiteindelijk ook de wendbaarheid van de organisatie zelf. Een houdbare strategie voor de toekomst vraagt om investeringen en een langetermijnvisie. Duurzame flexibiliteit op de lange termijn bereik je met een goede balans tussen externe en interne flexibiliteit. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid van flexwerkers is daarvoor een vereiste.

De impact van externe inhuur

Kansen grijpen en bedreigingen afwenden: organisaties moeten zich steeds aanpassen aan een omgeving die snel verandert. Ze kiezen dan vaak voor externe inhuur. Een oplossing voor de korte termijn. Op de lange termijn pakt het voor organisaties en flexwerkers minder goed uit. Organisaties die veel flexwerkers inzetten, ontwikkelen zich minder snel. Flexwerkers zeggen bijvoorbeeld minder snel wat er beter kan. Daarnaast investeren deze organisaties minder in deze groep, die zich daardoor ook minder ontwikkelen. Op de lange termijn worden organisaties daardoor minder wendbaar.

Flexwerkers worden niet altijd duurzaam ingezet

Ook voor de flexwerkers pakt de keuze voor de kortetermijnoplossing nadelig uit. Zij vallen bijvoorbeeld vaak buiten het opleidingsbudget. Ook hebben ze minder baanzekerheid en moeten ze vaak zwaar werk doen. Deze en andere negatieve effecten van externe flexibiliteit, zetten de duurzame inzetbaarheid van flexwerkers onder druk.

De balans tussen flexwerkers en organisatie

Voor duurzame flexibiliteit van de organisatie, is het nodig om de balans te vinden tussen de behoeften van flexwerkers en organisaties. Dit vraagt om een andere manier van kijken, denken en handelen van bedrijven. Een cultuuromslag is nodig. Daarom heeft SPDI een aanpak ontwikkelt om duurzame inzetbaarheid van flexwerkers te integreren in het maken van bewuste keuzes bij de inrichting van de flexibiliteit. Dit draagt bij aan het bereiken en herstellen van de kwaliteit van arbeid.

Tools

Interventiewijzer Uitzendkrachten

Voor iedere partij is een checklist gemaakt met de verantwoordelijkheden op het gebied van gezond en veilig werken, ontwikkeling, inkomen en werkzekerheid en overleg. 

Onze visie op duurzame flexibiliteit

Duurzame flexibiliteit is belangrijk voor de wendbaarheid van organisaties én voor de duurzame inzetbaarheid van álle medewerkers, flex en vast. Bij keuzes over flexibiliteit en over wendbaarheid is duurzame inzetbaarheid altijd een criterium.

Wil je meer informatie of advies?

Onze adviseurs staan voor je klaar. Zij kennen de praktijk en weten hoe je duurzame inzetbaarheid in de praktijk kunt vormgeven.