skip to main content
  • Home
  • Hoe weet je welke opleiding echt bij organisatie en werknemer past en hem/haar duurzaam inzetbaar houdt?

Je kunt hiervoor de Interventiewijzer leren, ontwikkelen & loopbaan op onze site gebruiken. Dit instrument focust op vier aanvliegroutes en vraagt je allereerst te bepalen welk doel je met een activiteit op het gebied van leren, ontwikkelen en loopbaan nastreeft:

  • Intenties versterken;
  • Richting geven;
  • Ruimte scheppen;
  • Ruggensteun geven.

De route ‘Richting geven’ is in deze situatie waarschijnlijk de juiste. Deze route is gericht op twee doelen:

  • Werkgevers ondersteunen om de organisatiekoers op transparante wijze te vertalen naar effecten op werk en competenties en met de aanbevolen activiteiten aan de slag te gaan.
  • Medewerkers ondersteunen bij de zoektocht naar ontwikkel- en loopbaandoelen
    .