skip to main content
  • Home
  • Hoe werkt de subsidieregeling voor bedrijven?

Bedrijven kunnen binnen de volgende begrenzingen MDIEU-subsidie aanvragen:
• Tot 50% op activiteiten voor duurzame inzetbaarheid.
• Tot 25% op uitgaven voor eerder stoppen met werken.
• Tot € 5.000 voor de verplichte bedrijfsanalyse.

Belangrijke randvoorwaarden zijn:
• Cofinanciering/eigen bijdrage vanuit het bedrijf.
• De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een bedrijfsanalyse met een voorgeschreven format.
• Minimaal 25% van de totale projectkosten is gericht op activiteiten voor duurzame inzetbaarheid.
• Er geldt een minimaal aan te vragen bedrag van € 75.000.

Subsidie voor bedrijven is ook mogelijk als er op sectorniveau al subsidieverstrekking plaatsvindt. Wel moet je er dan (uiteraard) voor zorgen dat er geen sprake is van overlap.