skip to main content
  • Home
  • Hoe werkt de subsidieregeling voor sectoren?

Sectoren kunnen MDIEU-subsidie aanvragen voor twee projectstappen:

1. Het (laten) uitvoeren of updaten van een sectoranalyse. Voor nieuwe analyses is € 20.000 subsidie beschikbaar, voor het updaten van bestaande analyses € 10.000. In beide gevallen is er geen verplichting om een eigen bijdrage te leveren.
2. Het (laten) opstellen en uitvoeren van een activiteitenplan. Bij deze processtap geldt het principe van cofinanciering. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) draagt alleen bij als de sector zelf ook een bijdrage levert aan de financiering van een project.

Bij de cofinanciering van activiteitenplannen zijn de volgende verdeelsleutels van kracht:
• Is een project uitsluitend gericht op duurzame inzetbaarheid? Dan betalen de sector en SZW ieder 50%, met een minimum van € 125.000 voor het totale kostenplaatje.
• Is een project gericht op duurzame inzetbaarheid én eerder stoppen met werken? Dan betaalt de sector zelf minimaal 75% de kosten voor eerder stoppen met werken. Van het bedrag dat de sector daarnaast aan SZW-subsidie ontvangt, moet bovendien minimaal 25% worden aangewend voor bevordering van duurzame inzetbaarheid. Maximaal 75% van de SZW-subsidie kan zo dus worden gebruikt voor de kosten voor eerder stoppen met werken.