skip to main content
  • Home
  • In gesprekken geven medewerkers wel aan om te willen leren, in de praktijk doen ze het niet. Wat kunnen we doen?

Dit is een veel voorkomend probleem. Het management van organisaties vindt het vaak lastig om goed in beeld te krijgen welke belemmeringen werknemers ervaren om deel te nemen aan scholing en ontwikkeling. En wat er nodig is om beter aan te sluiten op wat mensen motiveert om hier wél aan deel te nemen.

Belangrijk is om zicht te krijgen op de oorzaken door met werknemers in gesprek te gaan. Begrijpen ze waar de organisatie naartoe wil en hoe zij daaraan kunnen bijdragen? Past het aanbod van de organisatie bij wat werknemers willen? Wat geeft werknemers motivatie, wat vinden ze mooi in hun werk en geeft hen voldoening? Is er iets in het aanbod dat hierop aansluit? Hebben werknemers voldoende tijd en energie om zich te ontwikkelen? Voelen zij zich veilig om nieuwe dingen te leren?

Onze Interventiewijzer leren, ontwikkelen & loopbaan bevat onderdelen die specifiek ingaan op het versterken van intenties en het geven van ruggensteun.