skip to main content
  • Home
  • Waar moeten we beginnen als we duurzame inzetbaarheid in onze sector of organisatie van de grond willen krijgen?

Duurzame inzetbaarheid is in het belang van zowel de werknemers als de werkgever(s). Kern van een goede DI-aanpak is dan ook co-creatie door vertegenwoordigers van beide partijen.

Om zo’n aanpak in een sector te realiseren, is afstemming nodig tussen de sociale partners: zij zullen een gezamenlijke visie en aanpak moeten ontwikkelen. Een belangrijke uitdaging is om hierbij goed aan te sluiten bij de wensen en behoeften van bedrijven en werknemers in de sector. Vaak helpt het om hier pilots of proeftuinen in bedrijven voor in te richten. De inzichten die dat oplevert, kunnen dan worden benut voor het vormgeven van de visie, aanpak en voorzieningen op sectorniveau.

Om een werkende aanpak op bedrijfsniveau te realiseren, is inbreng nodig van alle geledingen van de organisatie. Welke behoeften en belangen spelen er? Waar liggen de gedeelde belangen, wat maakt werknemers duurzaam inzetbaar en de organisatie toekomstbestendig?

De sector-bedrijf-sector aanpak van SPDI kan sectoren helpen om tot passende voorzieningen te komen.

Bedrijven kunnen hun voordeel doen met onze op co-creatie gerichte aanpak en ons werkmodel.