skip to main content
  • Home
  • Waarom heeft SPDI een eigen werkmodel voor duurzame inzetbaarheid?

Veel sectoren en bedrijven die de duurzame inzetbaarheid van werknemers willen bevorderen, stuiten op problemen. Opgestarte projecten lopen vast, ontwikkelde maatregelen missen het beoogde effect of worden niet of te weinig gebruikt.

Eén belangrijke oorzaak is dat duurzame inzetbaarheid te beperkt wordt ingevuld. De nadruk ligt vaak op opleidingen en loopbaanadvies, al dan niet in combinatie met een vitaliteitsprogramma. Uitdagingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid doen zich echter op veel meer terreinen voor.

Het SPDI-model onderscheidt 7 thema’s, in feite knoppen om aan te draaien’, waarmee de gezondheid, bekwaamheid en motivatie van medewerkers kan worden behouden en bevorderd. Door al deze thema’s in één analyse en aanpak mee te nemen, ontstaat zicht op hun onderlinge samenhang en raakvlakken.

Een tweede oorzaak is dat in veel projecten de wensen en behoeften van werkgever(s) en werknemers onvoldoende met elkaar in balans zijn. Terwijl het vinden van balans en gedeelde belangen een cruciale succesfactor is. Als beide partijen erop vooruit gaan, zullen ze zich ook allebei inspannen om de oplossing te bereiken.

Onze adviseurs betrekken vertegenwoordigers van werkgever(s) en werknemers bij de analyse en brengen de wensen en behoeften van beide partijen in kaart. Wat is er nodig om een gezonde toekomst te waarborgen? Zo komen we tot een werkende aanpak die aansluit op de uitdagingen in de organisatie én de wensen van medewerkers.

Lees meer over ons en over ons werkmodel.