skip to main content
  • Home
  • Wanneer is er sprake van zwaar werk?

Er is geen algemene definitie van zwaar werk. Wat ‘zware beroepen’ zijn, is lastig vast te stellen en leidt dan ook al jaren tot discussie. Toch laten voorbeelden in diverse sectoren zien dat werkgevers en werknemers wel degelijk kunnen bepalen wat zij gezamenlijk onder ‘zwaar werk’ verstaan.

In algemene zin kan werk zwaar genoemd worden als het op langere termijn een verhoogd risico op bovenmatige slijtage of gezondheidsproblemen geeft. Bijvoorbeeld omdat er langdurig zware fysieke en/of psychische belasting aan is verbonden, al dan niet in combinatie met onregelmatige of lange werktijden. In elk bedrijf of sector is een vruchtbaar gesprek te voeren over de vraag wat je juist dáár onder ‘zwaar werk’ moet verstaan. En dus ook over wat je eraan kunt doen.

Het ministerie van Sociale SZW verlangt van sectoren dat zij een definitie van zwaar werk opstellen als zij MDIEU-subsidie voor eerder uittreden aan willen vragen. Meerdere sectoren hebben dit gesprek daarom inmiddels gevoerd in het kader van een sectoranalyse. Vraag bij de sociale partners in jouw sector na of dit reeds het geval is.

Bekijk voor meer informatie ook onze themapagina en ons Visiestuk Zwaar werk.