skip to main content
  • Home
  • Wat is ‘duurzame inzetbaarheid’?

In de kern gaat duurzame inzetbaarheid van werknemers over het behouden van hun motivatie, bekwaamheden en gezondheid voor werk tot aan hun pensioen. Duurzame inzetbaarheid is in het belang van de werknemer zelf, maar de werkgever heeft er ook baat bij. Naarmate werknemers gemotiveerder, bekwamer en gezonder blijven, kunnen ze immers beter bijdragen aan goede bedrijfsprestaties.

Het begrip ‘duurzaam’ betekent het behouden van de inzetbaarheid gedurende de gehele loopbaan. Dus: plezier houden in je huidige en toekomstige werk, vaardig zijn en niet hoeven voldoen aan eisen die de gezondheid schaden omdat ze de fysieke en mentale mogelijkheden te boven gaan. Het gaat ook om bijblijven met nieuwe ontwikkelingen en technieken, persoonlijke ontwikkeling en aantrekkelijk blijven voor de arbeidsmarkt.

SPDI werkt met een model dat zeven DI-thema’s onderscheidt.