skip to main content
  • Home
  • Wat kost eerder uittreden per werknemer?

Binnen de MDIEU-regeling is in de periode 2021-2025 25% subsidie aan te vragen voor vervroegd uittreden van werknemers die zwaar werk verrichten en zijn geboren tussen 1955 en 1961. Zij mogen tot 3 jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd stoppen met werken, met een belastingvrije RVU-vergoeding van € 24.444,- per jaar (2023; er wordt jaarlijks geïndexeerd).

Als aan de MDIEU-voorwaarden wordt voldaan, ontvangt de werkgever per deelnemende werknemer € 6.111,- subsidie. De kosten voor de werkgever zijn daarmee € 18.333 per deelnemende werknemer per jaar.

De daadwerkelijke kosten liggen vaak lager wanneer ook rekening wordt gehouden met inverdieneffecten, zoals lager salaris, minder vrije dagen en lager verzuim van een mogelijke vervanger. Voor een realistische afweging van de financiële plussen en minnen is het belangrijk om dit soort zaken zorgvuldig op een rij te zetten.

SPDI heeft voor sectoren een rekenmodel RVU ontwikkeld dat kosten en baten overzichtelijk op een rij zet én rekening houdt met diverse inverdieneffecten.