skip to main content
  • Home
  • Wat maakt werken aan duurzame inzetbaarheid uitdagend?

Een succesvolle aanpak om medewerkers gezond, bekwaam en gemotiveerd te houden vereist een duidelijk kader, een brede visie en werkende oplossingen. Alles tegelijk op de schop nemen is onmogelijk. Maar je volledig op één aspect richten werkt ook niet.
In de praktijk wordt duurzame inzetbaarheid in veel organisaties (te) beperkt ingevuld. De nadruk ligt vaak op opleidingen en loopbaanadvies, al dan niet in combinatie met een vitaliteitsprogramma.

Uitdagingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid doen zich echter op veel meer terreinen voor. SPDI onderscheidt 7 thema’s die van belang zijn om de gezondheid, bekwaamheid en motivatie van medewerkers te behouden en te bevorderen. De uitdaging is om al deze thema’s in één analyse en aanpak mee te nemen, zodat er zicht ontstaat op hun onderlinge samenhang en de raakvlakken, én op de juiste oplossingen.

Verder is het zaak aan te sluiten bij de bedrijfsstrategie van een organisatie, en bij wat er nodig is om een gezonde toekomst te borgen. Zodat je tot een aanpak komt die aansluit bij de uitdagingen in de organisatie én de wensen van medewerkers.

Bekijk uitgebreide informatie over onze visie op alle 7 thema’s op onze site.