skip to main content
  • Home
  • Wat staat er in een bedrijfsanalyse?

Een bedrijfsanalyse beschrijft de knelpunten rond duurzame inzetbaarheid en – voor zover aan de orde –eerder stoppen met werken binnen een bedrijf. Daarnaast geeft de analyse antwoord op de vraag hoe deze problematiek is op te lossen. Hiermee vormt het document de basis voor een bedrijfsaanpak voor het verbeteren van duurzame inzetbaarheid.

Let op: zijn er naast werknemers ook anderen in of voor de organisatie actief, zoals zzp’ers of uitzendkrachten? Dan moet de bedrijfsanalyse ook ingaan op de knelpunten voor deze werkenden.

Uit de bedrijfsanalyse moet altijd blijken hoe de betrokkenheid van (vertegenwoordigers van) de werknemers is georganiseerd en hoe hun inbreng in de analyse is meegenomen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt een format voor de bedrijfsanalyse beschikbaar.

SPDI kan ondersteuning bieden bij het opstellen van bedrijfsanalyses.