skip to main content
  • Home
  • Wat staat er in een sectoranalyse?

Deze analyse brengt op sectorniveau de knelpunten en problematiek rondom duurzame inzetbaarheid en zwaar werk in kaart. Het is noodzakelijk om hier goed inzicht in te hebben als je met succes een impuls wilt geven aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de sector.

Verplichte onderdelen van de analyse zijn:
• Een onderbouwing van de omvang en de samenstelling van de werknemerspopulatie.
• Inzicht in het aandeel kleine ondernemingen.
• Een beschrijving van de problematiek rond duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.
• Een vooruitblik van ten minste 5 jaar.

Een update van een sectoranalyse bevat naast het bovenstaande ook beschrijvingen van:
• De totstandkoming van de update.
• De resultaten van de update.

Het ministerie van SZW heeft een format uitgewerkt dat sectoren kunnen gebruiken.

SPDI kan ondersteuning bieden bij het opstellen van sectoranalyses.