skip to main content
  • Home
  • Wat zijn activiteiten die we kunnen opnemen als we nog niet weten wat duurzame inzetbaarheid in onze sector kan bevorderen?

Veel sectoren worstelen met deze uitdaging. Het is vaak niet eenvoudig om op sectorniveau te achterhalen waar werkgevers en werknemers precies behoefte aan hebben. En dus ook niet om hier met een passend sectoraal aanbod op in te spelen.

Het kan goed zijn om dan te werken met pilots of proeftuinen. Zo kan in de praktijk worden ontdekt waar de behoefte van werkgevers en medewerkers liggen, wat wel en wat niet werkt en welke randvoorwaarden en belemmeringen hierbij een rol spelen.

De Sector-Bedrijf-Sector aanpak van SPDI kan helpen om los te komen van de tekentafel en je te laten voeden door de praktijk in pilotbedrijven.

In onze kosteloze ontwerpsessies onderzoeken we standaard of pilots of proeftuinen meerwaarde hebben of deze moet worden opgenomen in het activiteitenplan.