skip to main content
  • Home
  • Wat zijn de minimale vereisten voor het indienen van een activiteitenplan?

SZW financiert alleen MDIEU-activiteitenplannen waarvan het subsidiebedrag minimaal €75.000,- is. Een activiteitenplan moet verder altijd een Duurzame Inzetbaarheidscomponent hebben. Een subsidieaanvraag voor alleen Eerder Uittreden mag dus niet. Dit betekent dat de totale kosten van een activiteitenplan minimaal €150.000,- zijn (in geval van een activiteitenplan met alleen Duurzame Inzetbaarheidsprojecten – 50% SZW/50% sector – en geen Eerder Uittreden). Voor aanvragen vóór 1 september 2023 gold nog als minimumbedrag €125.000,-.