skip to main content
  • Home
  • Wie moet de bedrijfsanalyse (laten) uitvoeren?

Een bedrijf kan de analyse zelf opstellen of hiervoor gebruikmaken van externe expertise.

In beide gevallen is het verplicht om vertegenwoordigers van de werknemers te betrekken bij de uitvoering van de bedrijfsanalyse. Hoe dit het beste kan gebeuren, verschilt per bedrijf. Voor de hand liggende opties zijn overleg met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de vakbonden.

SPDI kan ondersteuning bieden bij het opstellen van bedrijfsanalyses.